CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia

CREPČ 2 - ostrá databáza: app.crepc.sk
CREPČ 2 - školenia a testovanie: skolenia.crepc.sk

 

Všeobecné manuály:

Manuály pre jednotlivé formuláre v CREPČ 2:

Doplňujúca dokumentácia:

Videomanuály CREPČ 2 (youtube):

Technická dokumentácia:

Zápisnica z pracovného stretnutia s dodávateľmi KIS - 28.6.2017 [docx]