CREPČ 2 - školenia, pokyny, dokumentácia

 
CREPČ 2 - ostrá databáza: app.crepc.sk
CREPČ 2 - školenia a testovanie: skolenia.crepc.sk

 

 
Manuály CREPČ 2:
Videomanuály CREPČ 2:
Technická dokumentácia:
Stretnutie dodávateľov KIS - 28.6.2017: