Aktuality CREPČ

Výstupy a štatistiky CREPČ 2016, 2017 pre štátnu dotáciu 2019 

21/12/2018

V časti Výstupy CREPČ nájdete štatistiky a výstupy vykazovacieho obdobia CREPC 2016 a 2017

... viac
 

Aktualizácia metodických pokynov a manuálov CREPČ 2 

20/12/2018
Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ... viac