Kontakty

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 812 23, Bratislava
www.cvtisr.sk

Odbor pre hodnotenie vedy (OHV)

Mgr. Ľudmila Hrčková
vedúca OHV a OHUČ
4. posch. / č. 441

02 / 69253 143

0917 366 281

ludmila.hrckova@cvtisr.sk

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Marta Dušková
vedúca OHPČ

4. posch. / č. 441

 02 / 69253 184
marta.duskova@cvtisr.sk


AKU, AOS, APZ, VŠ DTI, HUAJA, PEVŠ,
SEVŠ, TUKE, VŠBM, VŠD, VŠM, VŠMPISM, VŠMU, VŠVU

Mgr. Tomáš Bareán
4. posch. / č. 443

02 / 69253 205
tomas.barean@cvtisr.sk

EU, UKF, UPJŠ, UVLF, ZU

Mgr. Lenka Frankovičová, PhD.
4. posch. / č. 441

02 / 69253 167
lenka.frankovicova@cvtisr.sk

KU, SPU, TUAD, UCM, UMB

Mgr. Michaela Kriššáková
4. posch. / č. 441

02 / 69253 149
michaela.krissakova@cvtisr.sk

PU, UJS, UK

Mgr. Alexandra Barányiová
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126
alexandra.baranyiova@cvtisr.sk

STU, TUZVO, VŠSVA, SZU, VŠEMVS, TRUNI

Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti (OHUČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Jana Bezáková
4. posch. / č. 443

02 / 69253 205

jana.bezakova1@cvtisr.sk

VŠVU, AKU, KU, HUAJA, PEVS, ZU, UPJŠ,

UCM, UKF

Mgr. Barbora Pokojná
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126

barbora.pokojna@cvtisr.sk

VŠMU, UK, STU, TUKE, TRUNI, UMB, TUZVO,

SPU, PU, TUAD

CREUČ - univerzálna kontaktná adresa

creuc@cvtisr.sk

 

 

MHD zastávka: Patrónka
linky: 21, 25, 30, 37, 43, 63, 83, 84, 92, 192, 130, 207, 211, 212