Kontakty

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
www.cvtisr.sk

 

Odbor hodnotenia vedy (OHV)

Mgr. Marta Dušková, PhD.
vedúca OHV
4. posch. / č. 441

02 / 69253 184
marta.duskova@cvtisr.sk

skype: live:.cid.f5c6f7f62ce4c06d

AKU, HUAJA, VŠMU, VŠVU

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Tomáš Bareán
vedúci OHPČ
4. posch. / č. 443

 

02 / 69253 205
tomas.barean@cvtisr.sk

skype: live:.cid.8fa691eaf3a83795


ŽU, VŠ DTI, VŠMPISM

Mgr. Alexandra Barányiová
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126
alexandra.baranyiova@cvtisr.sk

skype: surka11

PU, STU, TUZVO, VŠSVA, SZU

Mgr. Lenka Frankovičová, PhD.
4. posch. / č. 441

02 / 69253 149
lenka.frankovicova@cvtisr.sk

skype: live:.cid.7477a4b99b8d2737

KU, SPU, TUAD, UCM, UMB

PhDr. Jana Jakušová
4. posch. / č. 441

02 / 69253 167
jana.jakusova@cvtisr.sk

skype: live:d89f28dd3b82b1fa

AOS, APZ, EU, PEVŠ, TRUNI, UKF, VŠEM, VŠD

Mgr. Michaela Kriššáková
4. posch. / č. 441

02 / 69253 149
michaela.krissakova@cvtisr.sk

skype: live:.cid.b5fffa7b777059c1

UJS, UK

Mgr. Petronela Šeniglová
4. posch. / č. 441

02 / 69253 167
petronela.seniglova@cvtisr.sk

UPJŠ, TUKE, VŠBM, BISLA, VŠM, UVLF

Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti (OHUČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Jana Bezáková
4. posch. / č. 443

02 / 69253 205

jana.bezakova1@cvtisr.sk

skype:live:.cid.7df35800c7dc5163

AKU, HUAJA, PEVS, TUZVO, UPJŠ, VŠVU, ŽU

Mgr. Barbora Pokojná
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126

barbora.pokojna@cvtisr.sk

skype:live:timukabarbora

KU, PU, SPU, STU, TRUNI, TUAD, TUKE, UCM, UK, UKF, UMB, VŠMU

Chcete dostávať aktuality CREPČ a CREUČ emailom? Kontaktujte nás!