O registroch

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v rokoch 2007 - 2008.

 

Základné informácie:

 

Cieľom registrov je:

  • komplexná automatizovaná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti,
  • vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť,
  • poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.

 

Chcete dostávať aktuality CREPČ a CREUČ emailom? Kontaktujte nás!