Kontakty

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Lamačská cesta 8/A, 812 23, Bratislava
www.cvtisr.sk

Odbor pre hodnotenie vedy (OHV)

Mgr. Ľudmila Hrčková
vedúca OHV a OHUČ
4. posch. / č. 441

02 / 69253 143

0917 366 281

ludmila.hrckova@cvtisr.sk

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Marta Dušková, PhD.
vedúca OHPČ

4. posch. / č. 441

 02 / 69253 184
marta.duskova@cvtisr.sk

skype: live:.cid.f5c6f7f62ce4c06d


AKU, AOS, APZ, BISLA, HUAJA, TUKE, VŠBM, VŠM, VŠMU, VŠVU

Mgr. Tomáš Bareán
4. posch. / č. 443

02 / 69253 205
tomas.barean@cvtisr.sk

skype: live:.cid.8fa691eaf3a83795

UPJŠ, UVLF, ŽU, VŠ DTI, VŠMPISM

Mgr. Lenka Frankovičová, PhD.
4. posch. / č. 441

02 / 69253 167
lenka.frankovicova@cvtisr.sk

skype: live:.cid.7477a4b99b8d2737

KU, SPU, TUAD, UCM, UMB

PhDr. Jana Jakušová
4. posch. / č. 443

02 / 69253 181
jana.jakusova@cvtisr.sk

skype: live:d89f28dd3b82b1fa

EU, PEVŠ, SEVŠ, TRUNI, UKF, VŠEMVS, VŠD

Mgr. Michaela Kriššáková
4. posch. / č. 441

02 / 69253 149
michaela.krissakova@cvtisr.sk

UJS, UK

Mgr. Alexandra Barányiová
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126
alexandra.baranyiova@cvtisr.sk

skype: surka11

PU, STU, TUZVO, VŠSVA, SZU

Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti (OHUČ)

Zodpovednosť za VŠ

Mgr. Jana Bezáková
4. posch. / č. 443

02 / 69253 205

jana.bezakova1@cvtisr.sk

AKU, HUAJA, KU, PEVS, STU, TUZVO, UCM, UKF, UPJŠ, VŠVU, ŽU

Mgr. Barbora Pokojná
4. posch. / č. 443

02 / 69253 126

barbora.pokojna@cvtisr.sk

PU, SPU, TRUNI, TUAD, TUKE, UK, UMB, VŠMU

CREUČ - univerzálna kontaktná adresa

creuc@cvtisr.sk

 

 

MHD zastávka: Patrónka
linky: 21, 25, 30, 37, 43, 63, 83, 84, 92, 192, 130, 207, 211, 212