CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). V súčasnosti obsahuje vyše 400 588 záznamov.

Prevádzkou registra a verikáciou údajov v ňom obsiahnutých je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Odbor hodnotenia vedy - Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti.

 

Legislatíva:

 

Chcete dostávať aktuality CREPČ a CREUČ emailom? Kontaktujte nás!