CREUČ

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných). V súčasnosti obsahuje vyše 22 140 záznamov.

Prevádzkou registra a verikáciou údajov v ňom obsiahnutých je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Odbor hodnotenia vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti.

 

Legislatíva:

 

Chcete dostávať aktuality CREPČ a CREUČ emailom? Kontaktujte nás!