CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia

CREPČ 2 - ostrá databáza: app.crepc.sk
CREPČ 2 - školenia: skolenia.crepc.sk

 

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 5.2.0 zo dňa 18.12.2018 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 5.3.0 zo dňa 15.3.2019 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 5.4.0 zo dňa 25.4.2019 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 5.6.0.2 zo dňa 23.10.2019 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 6.0.0 zo dňa 28.11.2019 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 6.1.0 zo dňa 27.11.2020 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.0.0 zo dňa 3.12.2021 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.2.0 zo dňa 5.5.2022 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.3.0 zo dňa 28.11.2022 [pdf]

Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.4.0 zo dňa 5.4.2023 [pdf]

 

Všeobecné manuály:

Manuály pre jednotlivé formuláre v CREPČ 2:

Doplňujúca dokumentácia:

Videomanuály CREPČ 2 (youtube):

Technická dokumentácia:

Zápisnica z pracovného stretnutia s dodávateľmi KIS - 28.06.2017 [docx]