CREPČ 2 - Stretnutia s dodávateľmi KIS I

  • Pracovné stretnutie CREPČ 2 s vysokou školou s KIS Virtua (14.11.2018, CVTI SR)

         Prezentácia / Tomáš Bareán [pdf]

  • Pracovné stretnutie CREPČ 2 s vysokými školami s KIS ARL (13.12.2018, CVTI SR)

         Prezentácia / Tomáš Bareán [pdf]