Podujatia v roku 2016

 

V roku 2016 sa nekonali žiadne odborné podujatia o CREPČ/CREUČ.