CREPČ 2 - aktualizácia manuálov pre čistenie inštitúcií a osôb


Archives


11/10/2017

V časti CREPČ 2 - školenia, pokyny a dokumentácia nájdete aktualizovaný Manuál pre čistenie inštitúcií - 11.10.2017 a Manuál pre čistenie osôb - 11.10.2017. Do oboch manuálov sme doplnili vysvetľujúce časti, ktoré sú vyznačené žltou farbou. Z hľadiska čistenia inštitúcií a osôb nejde o nové ani zmenové požiadavky, ide len o dovysvetlenie niektorých bodov vyplývajúcich z otázok jednotlivých vysokých škôl. V prípade otázok sa obráťte prosím na pracovníka OHPČ - CVTI SR, ktorý vedie agendu Vašej vysokej školy.