Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, 040 01 www.vsbm.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Alena Buzová PhD., MBA garant EPC 055/ 720 5618, 0908 363 393 alena.buzova@vsbm.sk

Ing. Michaela Chimaľová, spracovateľka EPC

055/ 720 5618

 

michaela.chimalova@vsbm.sk

 

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Alena Buzová PhD., MBA 055/ 720 5618, 0908 363 393 alena.buzova@vsbm.sk