V tlači

2017Infos 2017: Predstavujeme systém CREPČ 2 / Hrčková, Dušková. PDF prezentácia

2015CREPČ - Central Registry of Publication Activity / Dušková. PDF presentation

2014Digitálna knižnica 2014: Naučí nás CREPČ 2 spolupracovať? / Hrčková, Dušková. PDF prezentácia

2013ITlib 1/2013: Nový portál CREPČ/CREUČ / Frankovičová, Dušková. celý článok

2012Seminár AK 2012: Súčasný stav a aktuálne problémy registrácie publikačnej činnosti v CREPČ / Hrčková, Dušková. celý článok

Seminár AK 2012: O návrhu novelizácie smernice o publikačnej činnosti / Gondová. celý článok

ITlib 1/2012: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R / Hrčková. celý článok

Konferencia RUV, Praha 2012: Cesta k centrálnemu registru evidencie umeleckej činnosti slovenských vysokých škôl / Vozár. celý článok v ppt

Na pulze 5/12:Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to je naozaj / Haľko, Karnišová, Rybarčáková. celý článok

Ikaros 6/12: Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách / Trajtel, Kružlík. celý článok

Odborný seminár: 60. výročie SLDK: Centrálne registre a ich význam v procese hodnotenia výsledkov činnosti vysokých škôl / Ľudmila Hrčková celý článok

2011

INFORUM 2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR / Hrčková, Dušková. celý článok

INFORUM 2011: Antiplagiátorský systém / Kravjar. celý článok

12. slovenská bibliografická konferencia 2011: Zjednoduší novelizovaná smernica evidenciu publikačnej činnosti? / Dušková, Hrčková. celý článok

12. slovenská bibliografická konferencia 2011: Skúsenosti a spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti / Jirásková, Bugárová. celý článok

12. slovenská bibliografická konferencia 2011: Evidencia publikačnej činnosti na Slovensku z pohľadu skúseností Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach / Babicová, Juhászová, Džuganová. celý článok

Seminár CREPČ/CREUČ 2011: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti : súčasný stav riešenia / Hrčková, Dušková, Tlstovičová. celý článok

2010

Seminár AK 2010: CREPČ a overovanie publikačnej činnosti v CVTI SR / Hrčková, Tlstovičová. celý článok

ProScientia 2010: CREPČ a hodnotenie publikačnej činnosti v CVTI SR / Hrčková, Tlstovičová. celý článok

2009

ITlib 4/2009: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v roku III / Grman. celý článok

ITlib 4/2009: CVTI SR a CREPČ / Mišovičová. celý článok

2008

Ikaros 5/2008: Centrální register publikačnej činnosti – CREPČ / Grman. celý článok

ITlib 2/2008: Centrálny register publikačnej činnosti / Skalka, Vozár. celý článok

Inforum 2008: CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti / Grman. celý článok

2007

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti : stav riešenia k 31.8.2007 / Grman. celý článok v ppt

2006

Slovenská bibliografická konferencia 2006: Evidencia publikačnej činnosti v akademických knižniciach - skúsenosti z Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity / Haľko, Rybarčáková. celý článok