Prešovská univerzita v Prešove

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 01 www.pulib.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Peter Haľko, riaditeľ knižnice 051 / 757 0144 peter.halko@pulib.sk
Ing. Peter Haľko, garant EPC 051 / 757 0144 peter.halko@pulib.sk
Mgr. Eva Maťufková, spracovateľka EPC 051 / 757 0152 eva.matufkova@pulib.sk
PhDr. Milena Rybarčáková, spracovateľka EPC 051 / 757 0152 milena.rybarcakova@pulib.sk
Mgr. Michaela Eštočáková, spracovateľka EPC 051 / 757 0152 michaela.estocakova@pulib.sk
Mgr. Hedviga Tarasovičová, spracovateľka EPC 051 / 757 0152 hedviga.tarasovicova@pulib.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Milena Rybarčáková 051 / 757 0152 milena.rybarcakova@pulib.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Alexandra Olejárová Gálová, garantka EUCA 051 / 75 70 153 alexandra.olejarova@pulib.sk
PaedDr. Mária Sárossyová, garantka EUCA 051 / 75 70 153 maria.sarossyova@pulib.sk