Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Dražovská cesta 4, Nitra, 949 74 www.uk.ukf.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., riaditeľka knižnice 037 / 640 8096 vtomkova@ukf.sk
Ing. Peter Kružlík, spracovateľ EPC 037 / 640 8101 pkruzlik@ukf.sk
Mgr. Eugen Trajtel, spracovateľ EPC 037 / 640 8101 etrajtel@ukf.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Eugen Trajtel 037 / 6408 101 etrajtel@ukf.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Juliana Kováčová, spracovateľka 037 / 640 8308 jkovacova@ukf.sk
Mgr. Mária Synaková, garantka EUCA 037 /640 8100 msynakova@ukf.sk
Inez Tóthová, spracovateľka 037 /640 8098 itothova@ukf.sk