Paneurópska vysoká škola v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica PEVŠ Tomášikova 20, Bratislava, 821 02

https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/

Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Bc. Katarína Škorvagová, garantka EPC, vedúca knižnice

+421 2 48208810 /

+421 2 68203602

katarina.skorvagova@paneurouni.com
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Bc. Katarína Škorvagová, garantka EPC

+421 2 48208810 /

+421 2 68203602
katarina.skorvagova@paneurouni.com
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Bc. Katarína Škorvagová, garantka EUCA

+421 2 48208810 /

+421 2 68203602
katarina.skorvagova@paneurouni.com