Zoznamy renomovaných podujatí/inštitúcií - vykazovacie obdobie CREUČ 2024

 

Zoznam renomovaných inštitúcií - platné počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2024 [xlsx]

Zoznam renomovaných podujatí - platné počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2024 [xlsx]

 

Návrhy na zaradenie inštitúcií/podujatí do Zoznamu renomovaných inštitúcií/podujatí pre vykazovacie obdobie CREUČ 2024 zasielajte na jana.bezakova1@cvtisr.sk alebo barbora.pokojna@cvtisr.sk najneskôr do konca vykazovacieho obdobia CREUČ 2024 - 31.1.2025.


Formuláre CREUČ 2024:
Doručené návrhy pre zaradenie do zoznamov renomovaných inštitúcií/podujatí - CREUČ 2024
  • Návrhy na zaradenie inštitúcie do Zoznamu renomovaných inštitúcií 2024 [xlsx]
  • Návrhy na zaradenie podujatia do Zoznamu renomovaných podujatí 2024 [xlsx]