Zoznam zmien CREPČ 2 verzie 6.0.0 zo dňa 28.11.2019


Archives


28/11/2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený zoznam zmien pre aktualizáciu CREPČ 2 označenú ako verzia 6.0.0 zo dňa 28.11.2019. Ostre a školiace prostredie CREPČ 2 bolo znovu uvedené do prevádzky.