Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Námestie 1. mája č. 1, 810 00  Bratislava

www.vssvalzbety.sk/kniznica/bratislava
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Mária Červenková, riaditeľka knižnice 02/577 80 621                               cervenkova@vssvalzbety.sk
Mgr. Mária Červenková, spracovateľka EPC 02/577 80 621                               cervenkova@vssvalzbety.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Mária Červenková 02/577 80 621                               cervenkova@vssvalzbety.sk