Vysoká škola DTI

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Vysokej školy DTI Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom www.dupres-group.com/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. PaeDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., garant EPC 0905 264 068 lengyelfalusy@dti.sk
PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., spracovateľka EPC 0915 728 144

porubcanova@dti.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. 0915 728 144 porubcanova@dti.sk