Vysoká škola DTI

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Vysokej školy DTI Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom https://www.dti.sk/p/16-kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD., spracovateľka EPC 0915 728 144

porubcanova@dti.sk

doc. PaedDr. Hanuliaková Jana, PhD., spracovateľka EPC  

hanuliakova@dti.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. 0915 728 144 porubcanova@dti.sk