Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠVU Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, 814 37 www.vsvu.sk/kniznica/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Oľga Kasajová, vedúca knižnice 02 / 59 42 8560 kasajova@vsvu.sk
Mgr. Katarína Jesenská, spracovateľka EPC 02 / 59 42 8560, 02 / 68 29 9502 jesenska@vsvu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Katarína Jesenská 02 / 59 42 8560, 02 / 68 29 9502
0911 431 162
jesenska@vsvu.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Katarína Jesenská, spracovateľka 0911 431 162 jesenska@vsvu.sk