Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠVU Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, 814 37 www.vsvu.sk/kniznica/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Zuzana Lapitková, vedúca knižnice 02 / 5942 8560 lapitkova@vsvu.sk
Mgr. Tatiana Štilhammerová, garantka EPC 0911 431 162 stilhammerova@vsvu.sk
Dana Karulová, spracovateľka EPC 02 / 5942 8562 karulova@vsvu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Tatiana Štilhammerová 0911 431 162 stilhammerova@vsvu.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Tatiana Štilhammerová, garantka EUCA 0911 431 162 stilhammerova@vsvu.sk
Mgr. Zuzana Candráková, spracovateľka EUCA 0948 773 158 candrakova@vsvu.sk