Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠMU Zochova 1, Bratislava, 813 01 www.vsmu.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Ingrid Barteková, riaditeľka knižnice 02 / 59 30 3515 ibartekova1@vsmu.sk
Mgr. Denisa Majdánová, spracovateľka EPC 02 / 59 30 3528 dmajdanova2@vsmu.sk
RNDr. Jan Braun, systémový knihovník   jbraun1@vsmu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Peter Genzor 02 / 59 30 3513 pgenzor1@vsmu.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Iveta Tichá, garantka EUCA 02 / 2100 6281 iticha1@vsmu.sk
Lucia Polášová, garantka EUCA 02 / 5930 3585 polasova@vsmu.sk

Mgr. Denisa Majdánová, garantka EUCA

02 / 2100 6282 dmajdanova2@vsmu.sk