Vysoká škola múzických umení v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU Bratislava Zochova 1, Bratislava, 813 01 www.vsmu.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Ingrid Barteková, riaditeľka knižnice 02 / 59 30 3515 bartekova@vsmu.sk
Mgr. Peter Genzor, spracovateľ EPC 02 / 59 30 3513 genzor@vsmu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Peter Genzor 02 / 59 30 3513 genzor@vsmu.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Iveta Tichá, spracovateľka 02 / 59 30 3517 ticha@vsmu.sk
Lucia Gucmanová, spracovateľka 02 / 59 30 3585 gucmanova@vsmu.sk