Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Bezručova 64, Trenčín, 911 01 library.cutn.sk/
pobočka Bratislava Panónska cesta 17, Bratislava, 851 04  
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
     
Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD., garantka EPC 02 / 68 20 4501 sferencikova@vsm.sk
Bc. Albert Ivančík, spracovateľ EPC 02 / 68 20 4510 aivancik@vsm.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Bc. Albert Ivančík 02 / 68 20 4510 aivancik@vsm.sk