Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, 040 01 www.vsbm.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA garant EPC 055 /720 4171 monika.blistanova@vsbm.sk
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., spracovateľka EPC

055 /727 4323

jozefina.drotarova@vsbm.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. 055 /727 4323 jozefina.drotarova@vsbm.sk