Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica VŠBM v Košiciach Košťova 1, Košice, 040 01 www.vsbm.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Jozefína Drotárová, PhD., MBA garant EPC 055 /727 4323 jozefina.drotarova@vsbm.sk
Bc. Alena Buzová, spracovateľka EPC

055/ 720 5618, 0908 363 393

alena.buzova@vsbm.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Jozefína Drotárová, PhD. 055 /727 4323 jozefina.drotarova@vsbm.sk