Videomanuály CREPČ 2


Archives


21/03/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 a CREPČ 2 - školenia, pokyny, dokumentácia bola pridaná sekcia Videomanuály CREPČ 2. Obsahuje krátke videá vysvetľujúce najčastejšie otázky zo strany vysokých škôl. Videomanulály budú podľa potreby priebežne dopĺňané a aktualizované.