Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
ÚVIK - Ústav vedeckých informácií a knižnica Komenského 73, Košice,               041 81 www.uvm.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
MVDr. Libuša Bodnárová, riaditeľka knižnice 0915 986 672 libusa.bodnarova@uvlf.sk
MVDr. Monika Garčárová, spracovateľka EPC 0915 986 746 monika.garcarova@uvlf.sk
Ing. Zuzana Slaninová, spracovateľka EPC 0915 986 740 zuzana.slaninova@uvlf.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Zuzana Slaninová 0915 986 740 zuzana.slaninova@uvlf.sk