Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Moyzesova 9, Košice, 040 01 www.upjs.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka knižnice 055 / 234 1606 daniela.dzuganova@upjs.sk
PhDr. Zuzana Babicová, garantka EPC 055 / 234 1612 zuzana.babicova@upjs.sk
Bc. Romana Brutovská, spracovateľka EPC 055 / 234 1648 romana.brutovska@upjs.sk
Mgr. Zuzana Čontofalská, spracovateľka EPC 055 / 234 1621 zuzana.contofalska@upjs.sk
Mgr. Ľubica Čipáková, spracovateľka EPC 055 / 234 1662 lubica.cipakova@upjs.sk
Mgr. Slavka Capeková, spracovateľka EPC 055 / 234 1616 slavka.capekova@upjs.sk
Ing. Zuzana Polkablová, systémový knihovník 055 / 234 1632 zuzana.polkablova@upjs.sk
Ing. Iveta Krjaková, systémový knihovník 055 / 234 1612 iveta.krjakova@upjs.sk
Ing. Stanislava Priščáková, systémový knihovník 055 / 234 1632 stanislava.priscakova@upjs.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Zuzana Babicová 055 / 234 1612 zuzana.babicova@upjs.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Slavka Capeková, spracovateľka 055 / 234 1616 slavka.capekova@upjs.sk