Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Moyzesova 9, Košice, 040 01 www.upjs.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka knižnice 055 / 234 1606 daniela.dzuganova@upjs.sk
PhDr. Zuzana Babicová, garantka EPC 055 / 234 1606 zuzana.babicova@upjs.sk
Bc. Romana Brutovská, spracovateľka EPC 055 / 234 6217 romana.brutovska@upjs.sk
Mgr. Zuzana Čontofalská, spracovateľka EPC 055 / 234 1621 zuzana.contofalska@upjs.sk
Nataša Horňáková, spracovateľka EPC 055 / 234 1662 natasa.hornakova@upjs.sk
PhDr. Klára Marcinová, spracovateľka EPC 055 / 234 1616 klara.marcinova@upjs.sk
Mgr. Agnesa Juhászová, systémový knihovník   agnesa.juhaszova@upjs.sk
Ing. Júlia Vokálová, systémový knihovník   julia.vokalova@upjs.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Zuzana Babicová 055 / 234 1612 zuzana.babicova@upjs.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Klára Marcinová, spracovateľka 055 / 234 1616 klara.marcinova@upjs.sk