Žilinská univerzita v Žiline

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Ul. vysokoškolákov 24, Žilina, 011 84 ukzu.uniza.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Alena Mičicová, riaditeľka knižnice 041 / 513 1450

alena.micicova@ukzu.uniza.sk

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., garant EPC 041 / 513 5140 pavol.rafajdus@uniza.sk
Mgr. Katarína Deverová, PhD, spracovateľka EPC 041 / 513 1464 katarina.deverova@ukzu.uniza.sk
Jana Líšková, spracovateľka EPC 041 / 513 1452 jana.liskova@ukzu.uniza.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Jana Líšková 041 / 513 1452 jana.liskova@ukzu.uniza.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Jana Líšková, spracovateľka 041 / 513 1452 jana.liskova@ukzu.uniza.sk