Univerzita J. Selyeho

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica UJS Hradná 2, Komárno, 945 01 www.uk.ujs.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
MA. Dóra Egyházi, riaditeľka knižnice 035 / 326 0686

egyhazid@ujs.sk

Ildikó Berecz, spracovateľka EPC

035 / 32 60687

bereczi@ujs.sk

Bc. Alena Zahoranová, spracovateľka EPC 035 / 32 60687

zahoranovaa@ujs.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ildikó Berecz 035 / 32 60687 bereczi@ujs.sk