Univerzita J. Selyeho

 

Organizácia / Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje Web / E-mail
Univerzitná knižnica  Univerzity J. Selyeho v Komárne

Bratislavská cesta 3322,

P.O.BOX 54,

Komárno, 945 01

www.uk.ujs.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PaedDr. Andrea Valach, riaditeľka knižnice 035 / 32 60686

valacha@ujs.sk

Ildikó Berecz, spracovateľka EPC

035 / 32 60687

bereczi@ujs.sk

Zsuzsanna Lévai-Berényi, spracovateľka EPC  

berenyiz@ujs.sk

Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ildikó Berecz 035 / 32 60687 bereczi@ujs.sk