Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01 www.library.umb.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Michaela Mikušková, riaditeľka knižnice 048 / 446 5205-6 michaela.mikuskova@umb.sk
Mgr. Lucia Nižníková, garantka EPC 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Mgr. Jana Eliašová, spracovateľka EPC 048 / 446 5316 jana.eliasova@umb.sk
Mgr. Dana Mačudová, PhD., spracovateľka EPC 048 / 446 5203 dana.macudova2@umb.sk
Mgr. Ivana Dvořáková, spracovateľka EPC 048 / 446 5316 ivana.dvorakova@umb.sk
Mgr. Denisa Mesíková, spracovateľka EPC   denisa.mesikova@umb.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lucia Nižníková 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lucia Nižníková, spracovateľka 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Mgr. Dana Mačudová, PhD., spracovateľka 048 / 446 5203 dana.macudova2@umb.sk