Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01 www.library.umb.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Ľudmila Homolová, riaditeľka knižnice 048 / 446 5205-6 ludmila.homolova@umb.sk
Mgr. Lucia Nižníková, garantka EPC 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Mgr. Darina Šípová, spracovateľka EPC 048 / 446 5311 darina.sipova@umb.sk
Mgr. Petra Vaľková, spracovateľka EPC 048 / 446 5316 petra.valkova@umb.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lucia Nižníková 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lucia Nižníková, spracovateľka 048 / 446 5311 lucia.niznikova@umb.sk
Mgr. Darina Šípová, spracovateľka 048 / 446 5316 darina.sipova@umb.sk