Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Nám. J. Herdu 2 , Trnava, 917 01 www.ucm.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Rudolf Husovič, PhD., vedúci knižnice 033 / 556 5155 rudolf.husovic@ucm.sk
Mgr. Mariana Behúlová, spracovateľka EPC 033 / 556 5137 mariana.behulova@ucm.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Mariana Behúlová 033 / 556 5137 mariana.behulova@ucm.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ivana Hekelová, garantka EUCA 033 / 556 5137 ivana.hekelova@ucm.sk