Užitočné odkazy a dokumenty

 
Legislatíva:
  • Zoznam renomovanosti CREUČ - inštitúcie_Pokyny CREUČ
  • Zoznam renomovanosti CREUČ - podujatia_Pokyny CREUČ
 
Inštitúcie:
  • CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií SR
  • MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • SAK – Slovenská asociácia knižníc
  • SSKK - Spolok slovenských knihvníkov a knižníc
 
Databázy, portály:
  • ARIANTA – Polish Scientific and Professional Electronic Journals (PL):
  • InfoLib - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
  • RIV -  Rejstřík informací o výsledcích (CZ)