Technická univerzita vo Zvolene

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU vo Zvolene T.G.Masaryka 20, Zvolen, 960 01 sldk.tuzvo.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Alena Poláčiková, riaditeľka knižnice 045 / 520 6641 alena.polacikova@tuzvo.sk
Ing. Eva Strapcová, systémový knihovník a garant inštitúcií za TUZVO 045 / 520 6652 eva.strapcova@tuzvo.sk
Mgr. Eva Fürhofferová, garantka EPC 045 / 520 6653 eva.furhofferova@tuzvo.sk
Mgr. Eva Macková, spracovateľka EPC 045 / 520 6657 eva.mackova@tuzvo.sk
Mgr. Lucia Maťokárová, spracovateľka EPC 045 / 520 6645 lucia.uhrinova@tuzvo.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Eva Fürhofferová 045 / 520 6653 eva.furhofferova@tuzvo.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Eva Fürhofferová, garantka EUCA 045 / 520 6653 eva.furhofferova@tuzvo.sk
Mgr. Lucia Maťokárová, spracovateľka 045 / 520 6645 lucia.uhrinova@tuzvo.sk