Technická univerzita v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica B. Němcovej 7, Košice, 042 00 www.lib.tuke.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ondrej Látka, riaditeľ knižnice 0908 177 992 ondrej.latka@tuke.sk
Ing. Viera Tomášová, garantka EPC 055 / 602 7733 viera.tomasova@tuke.sk
Mgr. Žaneta Hronská, spracovateľka EPC 055 / 602 7713 zaneta.hronska@tuke.sk
Ing. Martina Kažíková, spracovateľka EPC 055 / 602 7707 martina.kazikova@tuke.sk
Ing. Svetlana Vargová, spracovateľka EPC 055 / 602 7715 svetlana.vargova@tuke.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Viera Tomášová 055 / 602 7733 viera.tomasova@tuke.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Ing. Viera Tomášová, garantka EUCA 055 / 602 7733 viera.tomasova@tuke.sk
Mgr. Žaneta Hronská, spracovateľka EUCA 055 / 602 7713 zaneta.hronska@tuke.sk
Mgr. Martina Kažíková, spracovateľka EUCA 055 / 602 7707 martina.kazikova@tuke.sk
Ing. Iveta Mikuľáková, garantka EUCA 055 / 602 4237 iveta.mikulakova@tuke.sk