Technická univerzita v Košiciach

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Nemcovej 7, Košice, 042 00 www.lib.tuke.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ondrej Látka, riaditeľ knižnice 0908 177 992 Ondrej.Latka@tuke.sk
Ing. Viera Tomášová, garantka EPC 055 / 602 7733 Viera.Tomasova@tuke.sk
Katarína Grešová, spracovateľka EPC 055 / 602 7702 Katarina.Gresova@tuke.sk
Katarína Pastorková, spracovateľka EPC 055 / 602 7709 Katarina.Pastorkova@tuke.sk
Ivana Šmídová, spracovateľka EPC 055 / 602 7713 ivana.smidova@tuke.sk
Ing. Zuzana Stocková, spracovateľka EPC 055 / 602 7714 Zuzana.Stockova@tuke.sk
Ing. Svetlana Vargová, spracovateľka EPC 055 / 602 7715 Svetlana.Vargova@tuke.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Viera Tomášová 055 / 602 7733 Viera.Tomasova@tuke.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Ing. Viera Tomášová, spracovateľka 055 / 602 7733 viera.tomasova@tuke.sk
Ivana Šmídová, spracovateľka 055 / 602 7713 ivana.smidova@tuke.sk
Ing. Zuzana Štocková, spracovateľka 055 / 602 7714 zuzana.stockova@tuke.sk
Ing. Svetlana Vargová, spracovateľka 055 / 602 7718 svetlana.vargova@tuke.sk