Trnavská univerzita v Trnave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity Hornopotočná 23, Trnava, 918 43 www.truni.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Zuzana Martinkovičová, riaditeľka knižnice 033 / 593 9359 zuzana.martinkovicova@truni.sk
Mária Cíbiková, garantka EPC 033 / 593 9295 maria.cibikova@truni.sk
Mária Arpášová, spracovateľka EPC 033 / 593 9295 maria.arpasova@truni.sk
Viera Čambálová, spracovateľka EPC 033 / 593 9655 viera.cambalova@truni.sk
Mgr. Vladimír Gergel, spracovateľ EPC 033 / 593 9419 vladimir.gergel@truni.sk
Konktaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mária Cíbiková 033 / 593 9295 maria.cibikova@truni.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mária Arpášová, garantka EUCA 033 / 593 9295 maria.arpasova@truni.sk