Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Horný Šianec 9, Trenčín, 911 01 www.kniznica.tnuni.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Piscová, riaditeľka knižnice 032 / 652 1559 miroslava.piscova@tnuni.sk
Mgr. Miroslava Piscová, spracovateľka EPC 032 / 652 1559 miroslava.piscova@tnuni.sk
Miriam Volníková, spracovateľka EPC 032 / 652 1559 miriam.volnikova@tnuni.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Piscová 032 / 652 1559 miroslava.piscova@tnuni.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Piscová, spracovateľka 032 / 652 1559 miroslava.piscova@tnuni.sk