Slovenská technická univerzita v Bratislave

 


Organizácia / Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje Web / E-mail

Rektorát

Vazovova 5, Bratislava, 812 43

 
    kniznica.um@stuba.sk
Ústav manažmentu Vazovova 5, Bratislava, 812 43  
Ing. Silvia Ondrejičková, spracovateľka EPC 0918 669 022 silvia.ondrejickova@stuba.sk
     
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
     
Knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave Nám. slobody 19, Bratislava, 810 05 www.fa.stuba.sk/kniznica
Ing. Martina Horváthová, vedúca knižnice 02 / 57 27 6233, 0918 665 025 martina_horvathova@stuba.sk
Mária Filová, spracovateľka EPC 02 / 57 27 6232 filova@fa.stuba.sk maria.filova@stuba.sk
Beáta Farkašová, spracovateľka EPC 02 / 57 27 6251 farkasova@fa.stuba.sk beata.farkasova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Beáta Farkašová 02 / 57 27 6251 farkasova@fa.stuba.sk beata.farkasova@stuba.sk
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave Ilkovičova 3, Bratislava, 812 19 www.fei.stuba.sk/kniznica
Ing. Katarína Ondrášková, vedúca knižnice 02 / 60 29 1408 katarina.ondraskova@stuba.sk
Ing. Katarína Ondrášková, spracovateľka EPC 02 / 60 29 1408 katarina.ondraskova@stuba.sk
Kristína Rašman, spracovateľka EPC 02 / 60 29 1408 kristina.rasman@stuba.sk
Mgr. Jana Braunová, garantka EPC 02 / 60 29 1408, 0918 640 415 jana.braunova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Braunová 02 / 60 29 1408 jana.braunova@stuba.sk
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU v Bratislave Radlinského 9, Bratislava, 812 37 www.schk.sk
Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ knižnice 02 / 59 32 5179 jozef.dzivak@stuba.sk
Ing. Iveta Drtilová, garantka EPC 0918 674 179 iveta.drtilova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Iveta Drtilová 0918 674 179 iveta.drtilova@stuba.sk
Slovenská informatická knižnica FIIT STU v Bratislave Ilkovičova 2, Bratislava 4, 842 16 www.fiit.stuba.sk/kniznica
Pavol Baťalík, vedúci knižnice 0905 069 236 epca@fiit.stuba.sk; pavol.batalik@stuba.sk
Pavol Baťalík, garant EPC 0905 069 236 epca@fiit.stuba.sk; pavol.batalik@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Pavol Baťalík 0903 588 857 epca@fiit.stuba.sk; pavol.batalik@stuba.sk

Akademická knižnica MTF v Trnave

Bottova 25, Trnava, 917 24

www.kniznica.mtf.stuba.sk
Mgr. Alena Václavová, vedúca knižnice 0908 674 161 alena.vaclavova@stuba.sk
Mgr. Alena Václavová, garantka EPC 0908 674 161 alena.vaclavova@stuba.sk
Mgr. Katarína Kalivodová, spracovateľka EPC   katarina.kalivodova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Katarína Kalivodová   katarina.kalivodova@stuba.sk
Knižnica a informačné centrum SvF STU v Bratislave Radlinského 11, Bratislava, 813 68 www.svf.stuba.sk/kic
Mgr. Barbora Bieliková, vedúca knižnice 02 / 32 888 494 barbora.bielikova@stuba.sk
Mgr. Barbora Bieliková, spracovateľka EPC 02 / 32 888 494 barbora.bielikova@stuba.sk
Mgr. Katarína Pavlovská, spracovateľka EPC 02 / 32 888 205 katarina.pavlovska@stuba.sk
Mgr. Anna Penkovová, spracovateľka EPC 02 / 32 888 205 anna.penkovova@stuba.sk
Margita Holúbeková, garantka EPC 02 / 32 888 577 margita.holubekova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Margita Holúbeková 02 / 32 888 577 margita.holubekova@stuba.sk

Knižnica a Výpočtové informačné stredisko SjF STU v Bratislave

Nám. slobody 17, Bratislava, 812 31

www.kis.sjf.stuba.sk
Ing. Miroslav Horváth, vedúci ústavu 02 / 57 29 6289 horvat@stuba.sk
Ing. Tereza Hanusová, garantka EPC 0948 857 936 tereza.hanusova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Tereza Hanusová 0948 480 327 tereza.hanusova@stuba.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mária Filová, garantka EUCA 02 / 57 27 6232 filova@fa.stuba.sk
Margita Holúbeková, garantka EUCA 02 / 32 888 577 margita.holubekova@stuba.sk
Mgr. Barbora Bieliková, garantka EUCA 02 / 32 888 494 barbora.bielikova@stuba.sk
Ing. Martina Horváthová, vedúca knižnice 02 / 57 27 6233, 0918 665 025 martina_horvathova@stuba.sk