Slovenská technická univerzita v Bratislave

 


Organizácia / Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje Web / E-mail

Rektorát

Vazovova 5, Bratislava, 812 43

 
Oľga Dullová   kniznica.um@stuba.sk
Centrum STU pre nanodiagnostiku Vazovova 5, Bratislava, 812 43  
Jaroslava Jurkovičová, spracovateľka EPC 02 / 57 29 6218 jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Ústav manažmentu Vazovova 5, Bratislava, 812 43  
Ing. Anna Holmanová, CSc., spracovateľka EPC 0918 669 200 anna.holmanova@stuba.sk
Oľga Dullová, spracovateľka EPC   kniznica.um@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Oľga Dullová   kniznica.um@stuba.sk
Knižnica Fakulty architektúry STU v Bratislave Nám. slobody 19, Bratislava, 812 45 www.fa.stuba.sk/kniznica
Mgr. Zuzana Sykorová, vedúca knižnice 02/57 27 6233, 0918 665 025 sykorova@fa.stuba.sk; zuzana.sykorova@stuba.sk
Mária Filová, spracovateľka EPC 02/57 27 6232 filova@fa.stuba.sk
Beáta Farkašová, spracovateľka EPC 02 / 57 27 6251 farkasova@fa.stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Beáta Farkašová 02 / 57 27 6251 farkasova@fa.stuba.sk
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, Bratislava, 812 19 www.fei.stuba.sk/kniznica
Mgr. Jana Braunová, riaditeľka knižnice 02 / 60 29 1408 jana.braunova@stuba.sk
Mgr. Jana Braunová, garantka EPC 02 / 60 29 1408 jana.braunova@stuba.sk
Ing. Katarína Ondrášková, spracovateľka EPC 02 / 60 29 1408 katarina.ondraskova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Braunová 02 / 60 29 1408 jana.braunova@stuba.sk
Slovenská chemická knižnica FCHPT Radlinského 9, Bratislava, 812 37 www.schk.sk
Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ knižnice 02 / 59 32 5179 jozef.dzivak@stuba.sk
Ing. Iveta Drtilová, garantka EPC 02/ 59 32 5139 iveta.drtilova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Iveta Drtilová 02/ 59 32 5139 iveta.drtilova@stuba.sk
Slovenská informatická knižnica FIIT Ilkovičova 3, Bratislava, 812 19 www.fiit.stuba.sk/kniznica
Mgr. Lucia Falbová, riaditeľka knižnice 02 / 60 29 1869 lucia.falbova@gmail.com
Mgr. Lucia Falbová, garantka EPC 02 / 60 29 1869 falbova@fiit.stuba.sk lucia.falbova@gmail.com
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lucia Falbová 02 / 60 29 1869 falbova@fiit.stuba.sk lucia.falbova@gmail.com
Akademická knižnica MTF v Trnave Bottova 25, Trnava, 917 24 www.kniznica.mtf.stuba.sk
Iveta Hrubšová, riaditeľka knižnice 033 / 552 1002, 0918 646 030 iveta.hrubsova@stuba.sk
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., garantka EPC 0915 847 111 kvetoslava.resetova@stuba.sk
Mgr. Alena Václavová, garantka EPC 0906 068 331 alena.vaclavova@stuba.sk
Mgr. Alena Prelovská, spracovateľka EPC 0906 068 331 alena.prelovska@stuba.sk
Mgr. Katarína Kalivodová, spracovateľka EPC 0906 068 331 katarina.kalivodova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Katarína Kalivodová 0906 068 331 katarina.kalivodova@stuba.sk
Knižnica a informačné centrum SvF Radlinského 11, Bratislava, 813 68 www.svf.stuba.sk/kic
Mgr. Alica Domonkosová, vedúca knižnice 02 / 59 27 4494 alica.domonkosova@stuba.sk
Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., garant EPC 02/59 274 498 jan.szolgay@stuba.sk
Margita Holúbeková, garantka EPC 02/59 274 577 margita.holubekova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Margita Holúbeková 02/59 274 577 margita.holubekova@stuba.sk

Knižnica a informačné stredisko SjF

Nám. slobody 17, Bratislava, 812 43

www.kis.sjf.stuba.sk
Jaroslava Jurkovičová, vedúca knižnice 02 / 57 29 6218 jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Jaroslava Jurkovičová, garantka EPC 02 / 57 29 6218 jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Jaroslava Jurkovičová 02 / 57 29 6218 jaroslava.jurkovicova@stuba.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mária Filová, spracovateľka 02 / 57 27 6232 filova@fa.stuba.sk
Margita Holúbeková, spracovateľka 02 / 59 274 577 margita.holubekova@stuba.sk