Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Organizácia Kontaktné údaje Web stránka
Slovenská poľnohospodárska knižnica Štúrova 51, Nitra, 949 01 www.slpk.uniag.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka knižnice 037 / 641 5037 beata.bellerova@uniag.sk
Ing. Ingrid Jirásková, garantka EPC 037 / 641 5050 ingrid.jiraskova@uniag.sk
Ing. Janette Guzmická, spracovateľka EPC 037 / 641 5041 janette.guzmicka@uniag.sk
Ing. Alžbeta Poláčková, spracovateľka EPC 037 / 641 5050 alzbeta.polackova@uniag.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Ingrid Jirásková 037 / 641 5050 ingrid.jiraskova@uniag.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Ing. Janette Guzmická, spracovateľka EUCA 037 / 641 5041 janette.guzmicka@uniag.sk
Ing. Alžbeta Poláčková, spracovateľka EUCA 037 / 641 5050 alzbeta.polackova@uniag.sk
Ing. Ingrid Jirásková, garantka EUCA 037 / 641 5050 ingrid.jiraskova@uniag.sk