Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica SEVŠ Skalica Nám. slobody 4, Skalica, 909 01 www.sevs.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ľubica Rozborilová, riaditeľka knižnice 034 / 690 3413 rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk
Ľubica Rozborilová, spracovateľka EPC 034 / 690 3413 rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ľubica Rozborilová 034 / 690 3413 rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk