Rozpis dotácií na rok 2024 a výkonnostné zmluvy - vykazovacie obdobia 2020, 2021 a 2022

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2024

Vykazovacie obdobie 2020

Vykazovacie obdobie 2021

Vykazovacie obdobie 2022

Výstup pre výkonnostné zmluvy na základe zadania MŠVVsŠ SR