Paneurópska vysoká škola v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica PEVŠ Tomášikova 20, Bratislava, 821 02 www.paneurouni.com/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Galbavá, vedúca knižnice 02 / 68 20 3602 jana.galbava@paneurouni.com
Mgr. Jana Galbavá, garantka EPC 02 / 68 20 3602 jana.galbava@paneurouni.com
Mgr. Jana Galbavá, spracovateľka EPC 02 / 68 20 3602 jana.galbava@paneurouni.com
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Galbavá 02 / 68 20 3602 jana.galbava@paneurouni.com
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Galbavá, spracovateľka +421 2 6820 3602 jana.galbava@paneurouni.com