Odborný seminár Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí

  • miesto konania: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
  • dátum konania: 12.9. 2012

Prezentácie: