Obnovená prevádzka CREPČ 2


Archives


27/11/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že ostré prostredie CREPČ 2 je opätovne v prevádzke vo verzii 6.1.0. Na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený súbor Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 6.1.0 zo dňa 27.11.2020 a aktualizovaná dokumentácia k XML štruktúre CREPČ 2.