Najčastejšie sa vyskytujúce problémy evidencie CREUČ 2013

15/01/2014

Na základe doterajších poznatkov z vykazovania umeleckých výkonov v CREUČ 2013 si Vás dovoľujeme upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce problémy - Problematika evidovania záznamov v CREUČ 2013 [pdf].