Manuál Import záznamov z KIS do CREPČ 2


Archives


19/06/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v častiach Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 a CREPČ 2 - školenia, pokyny, dokumentácia bol zverejnený nový manuál popisujúci import záznamov z KIS do CREPČ 2.