Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 034 01 http://uk.ku.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Katarína Matušková, vedúca knižnice 0905 562 229 katarina.matuskova@ku.sk
PhDr. Hana Mačalová, garantka EPC 0918 337 440 hana.macalova@ku.sk
Mgr. Dana Kočibálová, spracovateľka EPC 0918 337 407 dana.kocibalova@ku.sk
Mgr. Daša Kovaľanová, spracovateľka EPC 053 / 419 4131 dasa.kovalanova@ku.sk
Ing. Dáša Fedorková , spracovateľka EPC 0905 207 795 dasa.fedorkova@ku.sk
PhDr. Hana Mačalová, spracovateľka EPC 0918 337 440 hana.macalova@ku.sk
PhDr. Mária Labašková, spracovateľka EPC 044/ 432 5211 klp. 107, 0918 337 408 maria.labaskova@ku.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Hana Mačalová 0918 337 440 hana.macalova@ku.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Dana Kočibálová, spracovateľka 0918 337 407 dana.kocibalova@ku.sk
PaedDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD., spracovateľka 0908 143 575 gabriela.gencurova@ku.sk
PhDr. Hana Mačalová, spracovateľka 0918 337 440 hana.macalova@ku.sk
Mgr. Daša Kovaľanová 0911 858 891 dasa.kovalanova@ku.sk