Katolícka univerzita v Ružomberku

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 034 01 http://uk.ku.sk/
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Radislav Kendera, PhD., vedúci UK 0918 337 403 radislav.kendera@ku.sk
Mgr. Dana Kočibálová, spracovateľka EPC 0918 337 407 dana.kocibalova@ku.sk
PaeDr. Darina Obušeková, spracovateľka EPC 0918 722 084 darina.obusekova@ku.sk
Mgr. Daša Kovaľanová, spracovateľka EPC 053 / 419 41 31 dasa.kovalanova@ku.sk
dasa@kapitula.sk
PaedDr. ThLic. Gabriela Genčúrová, PhD., spracovateľka EPC 0918 337 427 gabriela.gencurova@ku.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Dana Kočibálová 0918 337 407 dana.kocibalova@ku.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Dana Kočibálová, garantka EUCA 0918 337 407 dana.kocibalova@ku.sk
PaeDr. Darina Obušeková, garantka EUCA 0918 722 084 darina.obusekova@ku.sk
Mgr. Daša Kovaľanová, spracovateľka EUCA 053 / 419 41 31 dasa.kovalanova@ku.sk
dasa@kapitula.sk