Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Botanická 354/2, Banská Štiavnica, 969 01 huaja.org/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Tatiana Žáryová, riaditeľka knižnice 045 / 672 0754 info@huaja.org
Klaudia Ivašková, spracovateľka EPC 0907 411 206 ivaskova@huaja.org
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Klaudia Ivašková 0907 411 206 ivaskova@huaja.org
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
doc. Mgr. art. Štefan Švec, ArtD., spracovateľ   svec@huaja.org
Mgr. Ján Gréner, spracovateľ   grener@huaja.org
Mgr. art. Ivan Zvarík, ArtD., spracovateľ   zvarik@huaja.org
doc. Leoš Svárovský, spracovateľ   svarovsky@huja.org
Mgr. art. Michal Bugala, spracovateľ   bugala@huaja.org