Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Botanická 354/2, Banská Štiavnica, 969 01 huaja.org/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Tatiana Žáryová, riaditeľka knižnice 045 / 672 0754 info@huaja.org
Ing. Jana Šmihlová, spracovateľka EPC 0903 454 010 smihlova@huaja.org
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Ing. Jana Šmihlová 0903 454 010 smihlova@huaja.org
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Ing. Jana Šmihlová, garantka EUCA 0903 454 010 smihlova@huaja.org
Klaudia Ivašková, spracovateľka 0907 411 206 ivaskova@huaja.org