Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5, 852 35 www.sek.euba.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jitka Kmeťová, riaditeľka knižnice 02 / 67 29 1150 jitka.kmetova@euba.sk
Mgr. Ladislava Katrincová 02 / 67 29 1358 ladislava.katrincova@euba.sk
Mgr. Michaela Matejková, garantka EPC 02 / 67 29 1311 michaela.matejkova@euba.sk
Mgr. Veronika Mesterová, spracovateľka EPC 02 / 67 29 1243 veronika.mesterova@euba.sk
Mgr. Eva Čechová, spracovateľka EPC 02 / 67 29 1376 eva.cechova@euba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Michaela Matejková 02 / 67 29 1362 michaela.matejkova@euba.sk