Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Organizácia Kontaktné údaje Web
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5, 852 35 www.sek.euba.sk
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jitka Kmeťová, riaditeľka knižnice 02 / 67 29 1150 jitka.kmetova@euba.sk
Ing. Martina Hrončáková, spracovateľka EPC 02 / 67 29 1247 martina.hroncakova@euba.sk
Mgr. Veronika Mesterová, garantka EPC 02 / 67 29 1311 veronika.mesterova@euba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Veronika Mesterová, garantka EPC 02 / 67 29 1311 veronika.mesterova@euba.sk