Dokumentácia z CREUČ 1

22/03/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA v systéme CREUČ 2, radi by sme Vás informovali o dokumentácii z CREUČ 1, ktorá bola na základe požidaviek vysokých škôl sprístupnená.

Dokumentácia je dostupná na portáli CREPČ / CREUČ v časti Privátna zóna ako CREUČ 1 (dokumentácia). Prihlasovacie údaje sú totožné s prihlasovacími údajmi k výstupom z CREUČ 1 (Výstupy z CREUČ na domovskej stránke portálu CREPČ / CREUČ). V prípade potreby môžu byť prihlasovacie údaje oprávneným osobám na vyžiadanie opätovné poskytnuté.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR