Privátna zóna

 

 

 

Vyhradené sekcie sú chránené menom a heslom. Sú určené len pre určité skupiny používateľov.

Na vstup do vyhradenej sekcie použite pridelené meno a heslo. V prípade problémov s prihlásením do vyhradenej sekcie kontaktujte: Mgr. Martu Duškovú - marta.duskova@cvtisr.sk, t.č.: 02/69 253 184.

 

Prihlásenie administrátora